פתיחת תקלה

:תקלות לפי חומרה

קלה – עד יום העסקים הבא מרגע פתיחת התקלה
בינונית – עד 24 שעות מרגע פתיחת התקלה
חמורה – עד 8 שעות מרגע פתיחת התקלה
קריטית – עד 4 שעות מרגע פתיחת התקלה

תמיכה ראשית

Support@systal.co.il

:אנשי צוות

talb@systal.co.il
roim@systal.co.il

אבטחת מידע: טל – 0527468777
תשתיות: רועי 054-5663132


    captcha הקש את הקוד בתיבה למטה


    :חומרת התקלה